Mindfulness työssä -valmennukset

Mindfulness-taidot, eli tietoisen hyväksyvän läsnäolon taidot, auttavat meitä tutustumaan omaan mieleen ja antavat eväitä toimivampaan arkeen ja työelämään. Tietoisen läsnäolon taitojen avulla meidän on helpompi myös selvitä työelämässä usein esiintyvissä muutoksissa ja kiireen aiheuttamassa paineessa. Lisäksi opimme tunnistamaan omat rajamme ja optimoimaan palautumistamme, jaksamistamme ja ajankäyttöämme. 

Kun harjoitamme hyväksyvää tietoista läsnäoloa päivittäin, ajatuksemme selkiytyvät, stressinsietokyky ja keskittyminen paranevat. Tutkimusten mukaan mindfulnessin harjoittaminen vaikuttaa myös mielialaan, nukkumiseen ja palautumiseen, sekä myönteiseen minäkuvaan ja ihmissuhteisiin.

Mindfulnessin harjoittamisen hyötyjä:

  • – lisää tyytyväisyyttä elämään ja edesauttaa elämänhallinnan tunnetta
  • – vahvistaa itsetuntemusta ja parantaa itsetuntoa
  • – parantaa keskittymiskykyä, muistin toimintaa ja ajankäyttöä
  • – lisää psyykistä joustavuutta ja ongelmanratkaisukykyä
  • – parantaa vuorovaikutustaitoja ja tiimityötaitoja
  • – lisää stressinsietokykyä ja palautumista haastavista tilanteista
  • – parantaa yleistä hyvinvointia

Säännöllisten mindfulness-harjoitusten avulla stressinsietokykymme paranee eli reagoimme vähemmän meitä stressaaviin asioihin ja palaudumme stressistä nopeammin.

Mindfulnessin harjoittaminen lisää psyykkistä joustavuuttamme eli resilienssiämme. Opimme myös selviytymään paremmin kiireessä ja paineen alla, sekä löydämme vahvemman luottamuksen tunteen suhteessa itseemme, muihin ja elämään ylipäänsä.

Kun harjoitamme säännöllisesti mindfulnessia, meidän keskittymiskykymme paranee, ja oppimiskykymme sekä muistin käyttö tehostuu. Löydämme myös helpommin uusia, luovia ratkaisuja esille tuleviin ongelmiin ja asioihin. Kun opimme keskittymään nykyhetkeen avoimella ja hyväksyvällä asenteella, pystymme paremmin kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia työssä ja työympäristössämme.

Tietoisen läsnäolon taitojen parantuessa tasapuolinen kohtelu työyhteisössä yleensä lisääntyy (esim. esimiestyössä), ja myös ihmissuhdetaidot kehittyvät – kun osaa johtaa itseään, myös muiden johtaminen paranee. Työyhteisössä positiivisia vaikutuksia saadaan usein myös tiimityöskentelyyn ja yhteishenkeen.

Itsetuntemuksen ja muiden ymmärtämisen lisääntyessä työyhteisön sisäinen vuorovaikutus ja työilmapiiri paranee, ja se taas heijastuu niin yrityksen sisäiseen työhyvinvointiin, kuin ulospäin asiakkaisiinkin. Tätä kautta positiivisia vaikutuksia saadaan myös tuottavuuteen ja yrityksen tulokseen.

Lue lisää mindfulnessista täältä: Mandaram>Mindfulness

Mikäli haluat parantaa henkilöstösi tai yhteisösi mindfulness-taitoja ja valjastaa siitä saatavat hyödyt käyttöönne, ota yhteyttä joko sähköpostitse: mandaram@mandaram.fi tai puhelimitse 040 747 5342 (Maarit Lintukorpi).

Voimme räätälöidä teille juuri teidän tarpeitanne vastaavan koulutuksen. Mindfulness Työssä -valmennuksemme on mahdollista toteuttaa joko lyhyempänä aihepiiriin tutustuttavana valmennuksena (n.2h), puolen päivän mittaisena käytännön harjoituksia enemmän sisältävänä kokonaisuutena (4-5h) tai koko päivän mittaisena intensiivivalmennuksena (6-8h).
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Hoitava Hengitys workshpå
Asahi Mindfulness koulutus