Mindfulness

Mindfulness-taidot, eli tietoisen hyväksyvän läsnäolon taidot, auttavat meitä tutustumaan omaan mieleemme ja antavat meille eväitä toimivampaan arkeen. Näiden taitojen avulla meidän on helpompi selvitä elämän jatkuvissa muutoksissa ja karikoissakin. Lisäksi opimme arvostamaan sitä mitä meillä on tässä ja nyt, sekä pystymme tunnistamaan omat rajamme ja optimoimaan palautumistamme, jaksamistamme ja ajankäyttöämme. Tutkimusten mukaan mindfulnessin harjoittaminen vaikuttaa myös mielialaan ja nukkumiseen, sekä vaikuttaa myönteisesti minäkuvaan ja ihmissuhteisiin.

Mitä on Mindfulness?

Tietoinen läsnäolo (mindfulness) on läsnäolemista nykyhetkessä tietoisena siitä, mitä on juuri nyt. Hyväksyvän tietoisen läsnäolon tilassa havainnoimme kaikkea aivan erityisellä tavalla: tarkoituksella, nykyhetkessä ja ilman arvostelua. Annamme huomiomme sille, mitä juuri nyt koemme. Emme mieti mennyttä, emmekä suunnittele tulevaa.

Havainnoidessamme ilman arvostelua emme vastusta nykyhetkeä. Hyväksyvä asenne ei tarkoita sitä, että luopuisimme asioihin vaikuttamisesta. Hyväksyvä asenne auttaa meitä näkemään, mihin voimme vaikuttaa ja mihin emme. Meille kaikille tulee tilanteita, jolloin toivomme, että asiat olisivat toisin. Kun lopetamme vastustamisen ja siirrämme huomiomme siihen, miten hankalasta tilanteesta selviämme, tulemme paremmin toimeen stressiä aiheuttavien tilanteiden kanssa.

Mindfulness on jatkuvaa harjoittelua, se on ulkopuolisten ja sisäisten tapahtumien (ajatukset, tunteet ja kehon aistimukset) havainnointia ja tiedostamista. Tietoisen läsnäolon harjoittaminen on kuin lihasten vahvistamista – mitä enemmän harjoittelet sitä vahvemmaksi tulet. Tietoisen läsnäolon harjoittelulla vahvistat omaa mieltäsi. Mindfulness-harjoittelu on helppo aloittaa selkeillä ohjeilla ja yksinkertaisilla harjoitteilla.

Mindfulnessin juuret ovat itämaisissa uskonnollis-filosofisissa traditioissa (meditaatio), mutta harjoittaminen ei ole sidoksissa kulttuuritaustaan, uskontoon tai uskomusjärjestelmiin. Yhdysvaltalainen lääketieteen emeritusprofessori Jon Kabbat-Zin on hoitanut mindfulnessin avulla 1970-luvulta lähtien kipupotilaita, joille mikään muu hoito ei tuntunut auttavan. Hän kehitti länsimaisen tavan harjoittaa meditaatiota ja toimivan mindfulness-menetelmän kivunhoitoon. Hänen luomaansa kahdeksan viikon Mindfulnessin perusohjelmaa, MBSR (mindfulness-based stress reduction) opetetaan jo ympäri maailmaa.

Mindfulnessin hyödyt

Tutkimusten mukaan mindfulnessilla on useita hyötyjä, jotka ilmenevät jo muutaman viikon harjoittamisen jälkeen.  Säännöllisen mindfulnessin harjoittaminen voi mm.

 • – lisätä tyytyväisyyttä elämään ja edesauttaa elämänhallinnan tunnetta
 • – vahvistaa itsetuntemusta ja parantaa itsetuntoa
 • – lisätä sisäisen tasapainon ja rauhan tunnetta
 • – parantaa keskittymiskykyä ja muistin toimintaa
 • – parantaa vuorovaikutustaitoja
 • – lisätä stressinsietokykyä ja palautumista haastavista tilanteista
 • – parantaa yleistä hyvinvointia

Kun harjoitamme hyväksyvää tietoista läsnäoloa päivittäin, ajatuksemme selkiytyvät, stressinsietokyky ja keskittyminen paranevat. Mindfulnessin säännöllinen harjoittaminen auttaa meitä myös tulemaan enemmän tietoiseksi ajattelustamme ja saa aikaan sen, että mielessämme pyörii vähemmän negatiivisia ajatuksia.

Lisähyötyjä mindfulnessin harjoittamisella on myös itsetuntemuksen lisääntymiseen, empatiakyvyn paranemiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen.  Tällä on positiivisia vaikutuksia niin suhtautumisessa itseemme kuin muihinkin.

Mindfulness-harjoitusten myötä meidän stressinsietokykymme paranee eli reagoimme vähemmän meitä stressaaviin asioihin ja palaudumme stressistä nopeammin. Säännöllinen mindfulnessin harjoittaminen lisää psyykkistä joustavuuttamme eli resilienssiämme. Opimme myös selviytymään paremmin kiireessä ja paineen alla, sekä löydämme vahvemman luottamuksen tunteen suhteessa itseemme, muihin ja elämään ylipäänsä.

Kun harjoitamme säännöllisesti mindfulnessia, meidän keskittymiskykymme paranee, ja oppimiskykymme sekä muistin käyttö tehostuu. Löydämme myös helpommin uusia, luovia ratkaisuja esille tuleviin ongelmiin ja asioihin.

Lisäksi immuunipuolustusjärjestelmämme toiminta paranee, palautumisemme tehostuu ja tunnistamme paremmin oman jaksamisemme rajat. Kun tunnistamme ja kunnioitamme oman jaksamisemme rajoja, opimme ottamaan vastuun omasta jaksamisestamme ja hyvinvoinnistamme. Tietoisen läsnäolon taitojen kautta opimme myös tunnistamaan mahdollisia uupumuksen tai ahdistuksen oireita ja selviytymään niistä.

Valikoimiimme kuuluu mm. seuraavat Mindfulness-kurssit:

 • – Mindfulness Tutuksi
 • – Mindfulness ja Tietoinen Syominen
 • – Mindfulness ja Lempeä Liike
 • – Mindfulness Ohjaajakoulutus Asahi Nordic

Näissä valmennuksissa opettelemme mm. havainnoimaan hengityksemme kulkua, tuntemaan kehomme aistimuksia, kiinnittämään huomiota ajatuksiimme, kuulemaan ja näkemään erilaisia asioita. Lisäksi mukana on kuhunkin aiheeseen räätälöityjä harjoituksia ja sisältöä.

Seuraa Mandaram Kehon ja Mielen Akatemiaa facebookissa ja tämän sivuston Ajankohtaista-osiota sekä Tapahtumakalenteria, niin saat tiedon seuraavista Mindfulness-kursseistamme.

Hoitava Hengitys workshpå
Asahi Mindfulness koulutus