Palautumalla parempaan työtehoon

Meille kaikille on yhteistä se, että annettuamme työpanoksemme tarvitsemme myös palautumista päivän työstä ja muista arjen haasteista. Työn tekemisessä pätee yksinkertaisesti samat periaatteet kuin urheilussakin – tarvitsemme riittävästi aikaa ja lepoa myös palautumiselle, jotta voimme yltää optimisuoritukseemme.

Kun palaudumme tarpeeksi hyvin, saamme enemmän aikaan työssä, olemme myös aloitteellisempia ja innostuneempia, sekä opimme paremmin uusia asioita. Hyvä palautuminen edistää terveyttämme sekä suorituskykyämme. Koemme työn merkityksellisenä ja nautimme enemmän elämästä. On tärkeää hiljentää välillä tahtia ja tehdä valintoja, jotka parantavat kokonaisvaltaista hyvinvointiamme.

Tässä valmennuksessa tutustumme keinoihin, joilla parannamme stressinsietokykyämme, selkeytämme ajatuksiamme sekä saamme keinoja parantaa keskittymiskykyämme, joilloin saadaan aikaan postiivisia vaikutuksia niin työtehoon kuin jaksamiseemmekin. Nämä keinot vaikuttavat myös mielialaamme ja nukkumiseemme sekä vaikuttavat myönteisesti minäkuvaan ja ihmissuhteisiin.

Toteutamme valmennuksen toiveidenne mukaisesti, oman työyhteisönne tarpeet huomioiden. Kyseessä voi olla lyhyempi luento, koko päivän kestävä valmennus, tai pidempiaikainen valmennuskokonaisuus.

Mikäli haluat parantaa työyhteisösi tehokkuutta, edesauttaa henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia sekä parantaa koko porukan mahdollisuuksia toimia optimaalisella suoritustasolla, ota yhteyttä joko sähköpostitse: mandaram@mandaram.fi tai puhelimitse 040 747 5342 (Maarit Lintukorpi).

Kerro toiveesi ja pyydä tarjous!

Hoitava Hengitys workshpå