Tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Mandaram Oy

Kievarintie 25

08700 Lohja

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Maarit Lintukorpi

Kievarintie 25

08700 Lohja

info@mandaram.fi

Rekisterin nimi:

Mandaram asiakasrekisteri

2. Rekisteröidyt

Mandaram Oy tallentaa asiakasrekisteriinsä asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden tietoja.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen tai suostumuksen perusteella annetun markkinointiluvan perusteella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yrityksen ja yrityksen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, palveluiden ajanvaraus sekä tuotteista ja palveluista kertominen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot ja tuntien varaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka,  asuinmaa, puhelinnumero ja sähköposti. Yritys- ja yhteisöasiakkailta tallennamme rekisteriin näiden lisäksi organisaation virallisen nimen, yhteyshenkilön tai tilaajan nimen sekä y-tunnuksen. Myös tiedot varatuista palveuista tallennetaan.

Sivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita vierailemasi sivustot tallentavat käyttämällesi  päätelaitteelle. Käydessäsi myöhemmin samalla sivustolla ne kertovat, että olet palannut. Evästeet siis auttavat tunnistamaan selaimen käyttäjän. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä sujuvampaa.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@mandaram.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteystiedot sekä asiakkuutta koskevat tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista esimerkiksi www-lomakkeiden, sähköpostin, puhelimen tai sosiaalisen median palvelun kautta. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy palveluun ja/tai varaa palveluja.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Mandaram Oy:n ulkopuolelle muuhun kuin yrityksen omaan käyttöön.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai kunnes asiakas itse pyytää poistoa. Kysymme kerran vuodessa rekisteröityneiltä asiakkailta, haluavatko he edelleen pitää tietonsa rekisterissämme ja poistamme ne pyydettäessä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja siinä laajudessa kun työtehtävän kannalta on välttämätöntä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Mandaram Oy:n sisäisiä käyttöoikeuksia. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia asiakasrekisteriä käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille vain asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen pyynnöstä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.